Povinně zveřejňované informace - Mateřská škola Kostelec n.Č.l.

Přejít na obsah
Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola, Kostelec nad Černými lesy, K Jatkám 982, okres Praha - východ

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Město Kostelec nad Černými lesy
náměstí Smiřických 53
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání, poradenské služby
Hlavní činnost - vzdělávání, poradenské služby


3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Mateřská škola, Kostelec nad Černými lesy,
 K Jatkám 982, okres Praha - východ

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Mateřská škola, Kostelec nad Černými lesy,
  K Jatkám 982, okres Praha - východ

 • 4.3 Úřední hodiny
  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla
mobilní telefon: +420 321 697 473
Další telefonní čísla: +420 608 484 770

 • 4.5 Adresa internetové stránky
 • 4.6 Adresa podatelny
  Mateřská škola, Kostelec nad Černými lesy,
  K Jatkám 982, okres Praha - východ

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk


 • 4.8 Datová schránka
  ycxks8s

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: Česká spořitelna, Kostelec nad Č.l., č.ú.:  420503309/0800

6. IČO

48663921

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  Dokumenty
  Úřední deska

 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms.kostelec@tiscali.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ycxks8s

Podání písemně na adresu sídla organizace
Poštou:  Mateřská škola, Kostelec nad Černými lesy, K Jatkám 982, okres Praha - východ, 281 63 Kostelec n.Č.l.
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy


 • 11.2 Vydané právní předpisy
  Dokumenty
  Úřední deska

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy


 • 13.2 Výhradní licence
  V současné době nejsou Mateřská škola, Kostelec nad Černými lesy, K Jatkám 982, okres Praha - východ poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
Mateřská škola Kostelec n.Č.lesy
K Jatkám 982, 28163 Kostelec n.Č.l.
Tel.: 321 697 473, 608 484 770
E-mail: ms.kostelec@tiscali.cz

Mateřská škola Kostelec n.Č.lesy
K Jatkám 982, 28163 Kostelec n.Č.l.
Tel.: 321 697 473, 608 484 770
E-mail: ms.kostelec@tiscali.cz
Kde nás najdete
Kontaktovat webmastera                                    Prohlášení o přístupnosti
Návrat na obsah